Przejście do sekcji głównej zawartości.Nie zalogowano. Zaloguj się Początek sekcji głównej zawartości. Format do druku Nie można ukończyć czynności. Obsługa plików cookie w przeglądarce jest wyłączona. Aby kontynuować, proszę włączyć obsługę plików cookie w preferencjach przeglądarki i odświeżyć przeglądarkę. 

Umowa o prywatności 

Wybierz język 

Oświadczenie dotyczące ochrony danych


W firmie Henkel rozumiemy potrzebę ochrony prywatności osób poszukujących pracy. Henkel zobowiązuje się chronić Państwa prywatność. Uzyskane informacje wykorzystamy wyłącznie do celów określonych w warunkach umowy, które podano poniżej.


Informacje ogólne


Firma Henkel gromadzi i przetwarza dane umożliwiające identyfikację od użytkowników z całego świata wyłącznie w przypadku, gdy ubiegają się oni o pracę lub praktykę w grupie Henkel. Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane do innych celów niż do informowania Państwa o grupie Henkel jako pracodawcy lub o możliwościach zatrudnienia, a także do zarządzania procesem ubiegania się o zatrudnienie w zakresie koniecznym do realizacji procesu rekrutacji online, oraz do celów sporządzania raportów wymaganych przez państwo. W tym zakresie firma Henkel gromadzi następujące informacje podczas rejestracji:

  • Podstawowe dane osoby ubiegającej się o pracę (np. imię, nazwisko itp.)
  • Dane kontaktowe
  • Dane dot. aplikacji (np. informacje o wykształceniu, certyfikaty)
  • Dane w CV

Pola oznaczone gwiazdką (*) oznaczają informacje wymagane. Bez wypełnienia tych pól rejestracja Państwa podania nie będzie możliwa. Wypełnienie innych pól jest dobrowolne. Możemy użyć tych informacji w celu skontaktowania się z Państwem w chwili obecnej oraz w przyszłości w sprawach związanych z zatrudnieniem. Te informacje nie zostaną użyte do informowania Państwa o działalności komercyjnej firmy. Po przesłaniu aplikacji tworzony jest profil ogólny oraz profil ubiegania się o zatrudnienie. Profil ogólny zawiera podstawowe informacje, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail. Profil ubiegania się o zatrudnienie zawiera dodatkowo informacje związane z zatrudnieniem, jak np. szczegóły procesu, wyniki rozmów i list motywacyjny.


Obsługa i dostęp:


Państwa dane są przechowywane i przetwarzane przez firmę Henkel w bazie danych, która jest obsługiwana przez dostawcę usług hostingowych zgodnie z instrukcjami firmy Henkel. Dostęp do tej bazy danych jest przyznawany wyłącznie podmiotom, które są zaangażowane w proces rekrutacji, włącznie z podmiotami zewnętrznymi, przeprowadzającymi zewnętrznie nabór Zasobów Ludzkich (HR) na rzecz firmy Henkel (np. telefoniczne rozmowy kwalifikacyjne, kwalifikację wstępną, rozmowy kwalifikacyjne itp.), i które są związane umowami o poufnym traktowaniu Państwa danych.


Prawa stron trzecich i przechowywanie:


W ramach RODO przysługują Państwu następujące prawa jako osobie, której dane dotyczą:


Prawo dostępu do danych osobowych
Prawo do sprostowania danych osobowych
Prawo do usunięcia danych osobowych
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
Prawo do przenoszenia danych


W odniesieniu do niniejszej aplikacji, dostęp do swoich danych osobowych uzyskują Państwo po zalogowaniu. Można również sprostować lub usunąć swoje dane, będąc zalogowanym w aplikacji.

 
Dalsze lub ogólne pytania dotyczące danych osobowych w firmie Henkel prosimy kierować pocztą elektroniczną lub tradycyjną do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych, którą jest Frank Liebich, Henkelstrasse 67, D 40191 Düsseldorf, Niemcy (e-mail: Datenschutz@henkel.com).

W przypadku konieczności aktualizacji lub korekty danych, zmiana danych Państwa aplikacji jest możliwa w dowolnym momencie po zalogowaniu na swój profil przy użyciu danych dostępowych (portal kandydata). W takim przypadku firma Henkel zachowa rejestr wszystkich zmian w sposób umożliwiający określenie wpływu tej zmiany na decyzję w procesie ubiegania się o stanowisko.


Jeżeli nie są już Państwo zainteresowani możliwością zatrudnienia w firmie Henkel, istnieje możliwość usunięcia profilu w dowolnym momencie. Można zalogować się na profil przy użyciu danych dostępowych (portal kandydata) i wybrać opcję „usuń”. Należy pamiętać, że po usunięciu profilu nie będą Państwo brani pod uwagę w otwartym procesie zatrudnienia lub w innych procesach. Państwa dane zostaną całkowicie i nieodwracalnie skasowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.


W innym przypadku profil ubiegania się o zatrudnienie zostanie usunięty trzy miesiące po zakończeniu procesu zatrudnienia.


Profil ogólny i wszystkie powiązane dane osobowe przechowywane są w zaszyfrowanej formie przez 12 miesięcy (36 miesięcy w USA) po zakończeniu procesu zatrudnienia w celu udostępnienia innych możliwości rozwoju w firmie Henkel. Jeżeli nie uaktualnią Państwo profilu w ciągu 11 miesięcy (35 miesięcy w USA), firma Henkel może wysłać do Państwa e-mail z prośbą o aktualizację profilu. W przypadku złożenia podania na inne stanowisko w ciągu 12 miesięcy profil zostanie zaktualizowany. W przypadku braku aktualizacji profilu w odpowiednich terminach profil ten oraz wszystkie dane osobowe, które zawiera, zostaną usunięte. W systemie pozostaną jedynie dane statystyczne niebędące danymi osobowymi, wykorzystywane do sporządzania raportów. Przeszukiwanie Państwa profilu w celu przydzielenia ewentualnej pracy nie będzie możliwe.


W przypadku pomyślnego przejścia procesu zatrudnienia Państwa profil ubiegania się o zatrudnienie zostanie usunięty z aplikacji najpóźniej po upływie 6 miesięcy.

Prośby i zapytania / osoba odpowiedzialna za ochronę danych:


Jeśli mają Państwo inne prośby związane ze swoimi danymi osobowymi, czy też dalsze lub ogólne pytania dotyczące danych osobowych, prosimy o przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną lub tradycyjną do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych, którą jest Frank Liebich, Henkelstrasse 67, D 40191 Düsseldorf, Niemcy (e-mail: Datenschutz@henkel.com). Prosimy również kontaktować się z nami tą drogą, jeżeli chcą Państwo wiedzieć, czy zgromadziliśmy informacje na Państwa temat i jakie są to informacje. Dołożymy starań, aby spełnić Państwa oczekiwania.

Jeżeli nie będą Państwo zadowoleni ze sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe lub odpowiadamy na prośby dotyczące praw osób, których dane dotyczą, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych jest


Die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen


Kavalleriestr. 2-4
40213 Düsseldorf
Telefon: +49 (0) 211 384-240
Faks: +49 (0) 211 384-24-10
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de

Pliki cookie:


Niniejsza platforma rekrutacyjna zapisuje na komputerze sesyjne pliki cookie. Sesyjne pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym przez naszą stronę internetową podczas korzystania z niej. Pozwala to stronie na zapamiętywanie akcji i preferencji podczas sesji, aby nie trzeba było ich wprowadzać ponownie podczas kolejnych wizyt. Sesyjne pliki cookie zawierają losowo wybierany identyfikator sesji. Te pliki cookie są głównie funkcjonalnymi plikami cookie. Funkcjonalne pliki cookie zapisują informacje na temat dokonanych wyborów oraz pozwalają nam na dopasowanie strony do potrzeb użytkownika.


Pliki cookie można kontrolować i/lub usuwać – szczegółowe informacje znaleźć można na stronie aboutcookies.org. Można usunąć wszystkie pliki cookie zapisane na komputerze, a w większości przeglądarek internetowych można wyłączyć ich zapisywanie. Spowoduje to jednak konieczność ręcznego wybierania pewnych ustawień podczas każdej wizyty na stronie, a niektóre usługi i funkcje mogą nie działać.

 
Przekazywanie danych:


Firma Henkel jako firma globalna będzie udostępniała dane osobowe oddziałom firmy Henkel lub spółkom zależnym w krajach, których dotyczy Państwa podanie o pracę, w tym w krajach spoza UE o mniej rygorystycznym prawie dotyczącym polityki ochrony danych osobowych niż obowiązujące w UE. Podmioty te podlegają niniejszej polityce prywatności i/lub są związane odpowiednimi umowami o poufności i przekazywaniu danych. Wszystkie oddziały i spółki zależne firmy Henkel można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Internet może być źródłem zagrożeń, więc jeżeli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości, prosimy nie korzystać z tej usługi.