Przejście do sekcji głównej zawartości.Nie zalogowano. Zaloguj się Początek sekcji głównej zawartości. Format do druku

Umowa o prywatności 

Wybierz język 

Oświadczenie dotyczące ochrony danych

My, firma Henkel, wyrażamy zrozumienie, że chciałaby Pani/chciałby Pan chronić dane osobowe podczas poszukiwania pracy. Henkel jest zobowiązany do ochrony Pani/Pana danych osobowych. Informacje, które nam Pan przekazał/Pani przekazała, będziemy stosować wyłącznie w celu, który został objaśniony w warunkach umowy określonych poniżej.

Informacje ogólne:

Firma Henkel zbiera i przetwarza informacje osobowe otrzymane od użytkowników z każdego miejsca na świecie wyłącznie w przypadku, gdy ubiegają się oni o pracę lub praktykę w grupie Henkel. Państwa informacje osobowe nie są używane do jakichkolwiek innych celów niż do informowania Pani/Pana o grupie firmy Henkel jako zatrudnionego lub o możliwościach zatrudnienia, a także odnośnie do zarządzania procesem ubiegania się o zatrudnienie, w zakresie celów rozsądnie wymaganych w procesie ubiegania się o zatrudnienie online, oraz do celów sporządzania raportów wymaganych przez państwo. W tym zakresie firma Henkel gromadzi następujące informacje podczas rejestracji:

◾Podstawowe dane osoby ubiegającej się o pracę (np. imię, nazwisko itp.)
◾Dane kontaktowe
◾Dane dot. aplikacji (np. informacje o edukacji, certyfikaty)
◾Dane w CV

Pola oznaczone gwiazdką (*) oznaczają informacje wymagane. Bez tych informacji, odnośnie do których zadawane są pytania, rejestracja Pani/Pana podania nie będzie możliwa. Wypełnienie innych pól jest dobrowolne. Po wpisaniu Państwa danych możemy używać tych informacji w celu skontaktowania się z Panią/Panem w chwili obecnej oraz w przyszłości. Te informacje nie są stosowane do informowania Pani/Pana o jakiejkolwiek działalności komercyjnej firmy. Po przesłaniu aplikacji tworzony jest profil ogólny oraz profil ubiegania się o zatrudnienie. Profil ogólny zawiera podstawowe informacje, takie jak nazwisko, numer telefonu i adres e-mail. Profil ubiegania się o zatrudnienie zawiera dodatkowo informacje związane z zatrudnieniem, jak np. szczegóły procesu, wyniki rozmów i list motywacyjny.

Operator i dostęp:

Państwa dane są przechowywane i przetwarzane przez firmę Henkel w bazie danych, która jest obsługiwana przez oferenta hosta zgodnie z instrukcjami firmy Henkel. Dostęp do tej bazy danych jest przyznawany wyłącznie podmiotom, które są zaangażowane w proces rekrutacji, włącznie z podmiotami zewnętrznymi, przeprowadzającymi zewnętrznie nabór Zasobów Ludzkich (HR) na rzecz firmy Henkel (np. telefoniczne rozmowy kwalifikacyjne, kwalifikację wstępną, rozmowy kwalifikacyjne itp.), i które są zobligowane umowami o poufnym traktowaniu Pani/Pana danych.

Prawa stron trzecich i przechowywanie:

W przypadku konieczności aktualizacji lub korekty Pani/Pana danych, zmiana danych Pani/Pana aplikacji jest możliwa w dowolnym czasie po zalogowaniu na Państwa profil przy użyciu danych dostępowych (portal kandydata). W takim przypadku firma Henkel zachowa rejestr wszystkich zmian w sposób umożliwiający określenie wpływu tej zmiany na decyzję w procesie ubiegania się o stanowisko.

Jeżeli nie jest już Pani/Pan zainteresowana/-y możliwością zatrudnienia w firmie Henkel, istnieje możliwość usunięcia profilu w dowolnym czasie. Mogą Państwo zalogować się na profil przy użyciu danych dostępowych (portal kandydata) i wybrać opcję „usuń”. Należy pamiętać, że po usunięciu profilu nie będzie Pani/Pan brana/-y pod uwagę w otwartym procesie zatrudnienia lub w innych procesach. Pani/Pana dane zostaną całkowicie i nieodwracalnie skasowane zgodnie z możliwym do zastosowania prawem.

W innym przypadku profil zostanie usunięty trzy miesiące po zakończeniu procesu zatrudnienia.

Poza tym profil ogólny i wszystkie powiązane dane osobowe przechowywane są w zaszyfrowanej formie przez 12 miesięcy (36 miesięcy w USA) po zakończeniu procesu zatrudnienia w celu udostępnienia innych możliwości rozwoju w firmie Henkel. Jeżeli nie uaktualni Pani/Pan profilu w ciągu 11 miesięcy (35 miesięcy w USA), firma Henkel może wysłać do Pani/Pana e-mail z prośbą o aktualizację profilu. W przypadku złożenia podania na inne stanowisko w ciągu 12 miesięcy profil zostanie zaktualizowany. W przypadku braku aktualizacji profilu w odpowiednich terminach profil ten oraz wszystkie dane osobowe, które zawiera, zostaną usunięte. W systemie pozostaną jedynie nieosobowe dane statystyczne wykorzystywane do sporządzania raportów. Przeszukiwanie Pani/Pana profilu w celu przydzielenia ewentualnej pracy nie będzie możliwe.

Prośby i zapytania/osoba odpowiedzialna za ochronę danych:

Jeśli mają Państwo inne prośby związane z Państwa danymi osobowymi, prosimy o przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną lub tradycyjną do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych, którą jest Frank Liebich, Henkelstrasse 67, D 40191 Düsseldorf, Niemcy (e-mail: Datenschutz@henkel.com). Prosimy również kontaktować się z nami tą drogą, jeżeli chcą Państwo wiedzieć, czy i jakie informacje na Państwa temat zgromadziliśmy. Dołożymy starań, aby spełnić Państwa oczekiwania.

Pliki cookie:

Niniejsza platforma zapisuje na komputerze sesyjne pliki cookie. Sesyjne pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym przez naszą stronę internetową podczas korzystania z niej. Pozwala to stronie na zapamiętywanie akcji i preferencji podczas sesji, aby nie trzeba było ich wprowadzać ponownie podczas kolejnych wizyt. Sesyjne pliki cookie zawierają losowo wybierany identyfikator sesji. Te pliki cookie są głównie funkcjonalnymi plikami cookie. Funkcjonalne pliki cookie zapisują informacje na temat dokonanych wyborów oraz pozwalają nam na dopasowanie strony do potrzeb użytkownika.

Pliki cookie można kontrolować i/lub usuwać – szczegółowe informacje znaleźć można na stronie aboutcookies.org. Można usunąć wszystkie pliki cookie zapisane na komputerze, a w większości przeglądarek internetowych można wyłączyć ich zapisywanie. Spowoduje to jednak konieczność ręcznego wybierania pewnych ustawień podczas każdej wizyty na stronie, a niektóre usługi i funkcje mogą nie działać.

Data Transfer:

Firma Henkel jako firma globalna będzie dzieliła się danymi osobowymi z innymi biurami firmy Henkel lub przedsiębiorstwami przez nią kontrolowanymi na całym świecie w krajach, w których zarejestrowała Pani/zarejestrował Pan swoje podanie o pracę, łącznie z krajami spoza Unii Europejskiej o mniej rygorystycznym prawie dotyczącym polityki ochrony danych osobowych niż w UE. Wszystkie tego rodzaju wpisy są regulowane przez tę dyrektywę o ochronie danych osobowych i/lub są związane odpowiednimi umowami o poufności i przesyłaniu danych. Wszystkie biura Henkel i firmy zależne można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Chcielibyśmy również ostrzec Panią/Pana, że Internet nie jest bezpieczny, i jeżeli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości, proszę nie używać tego serwisu.